Wat kan Transformatieve mediation ofwel gecommitteerd oplossen opleveren?

Lemniscaat

Transformatieve mediation kan partijen ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor een conflict. Als onafhankelijke gespreks ondersteuner en life coach begeleid ik om de communicatie (weer) op gang te brengen. Partijen bepalen zelf wat er ingebracht wordt. Als Transformatief mediator begeleid ik de gesprekken en ondersteun het proces. Bij Transformatieve mediation gaat het met name om de wensen, het verlangen, wat er speelt, emoties van partijen en dat men het echt anders wil. Uit eigen vrije keus.
Een lemniscaat is het symbool van het eeuwige leven en van de wisselwerking der tegengestelde krachten. Verwijst naar de wet van oorzaak en gevolg. Daarnaast staat het symbool bekend voor constante  vernieuwing, harmonie, evenwicht en verbondenheid. Alles is energie.

De voordelen

De voordelen van Transformatieve mediation:

 • …….Waarom zou men voor Transformatieve mediation kiezen?
 • Het conflict graag opgelost zien, ondanks problemen in de communicatie met de ander/ elkaar
 • Een onafhankelijk en neutrale persoon ondersteund, waardoor ieder tijdens de gesprekken gehoord wordt en aan bod komt
 • Met Transformatieve mediation wordt inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn voor oplossingen
 • De relatie met de andere partij in harmonie behouden, of goed afsluiten
 • Het vinden van een effectieve oplossing, omdat een juridische beslissing nooit alles kan oplossen
 • Samen willen werken aan een oplossing (die zal daarom beter zal passen)
 • Door de geheimhoudingsplicht kan het makkelijker zijn bepaalde onderwerpen te bespreken
 • Een Transformatieve mediation kan in kortere tijd (en dus ook goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen via de rechter
 • Er ontstaat dus een win-win situatie in plaats van een win-verlies situatie of een verlies-verlies situatie
 • De oplossing in eigen hand houden
 • Het werkt verbindend, doelgericht en efficiënt

De praktijk en de Procedure

Wanneer Transformatieve mediation als een geschikte mogelijkheid gezien wordt om het conflict op te lossen, kan in dat geval één van de partijen of beide partijen contact zoeken.
Er wordt gestart met een intake gesprek om te onderzoeken of Transformatieve mediation daadwerkelijk geschikt is.

Zijn beide partijen het er over eens om een Transformatief mediation traject te willen starten, dan is dat moment de bevestiging voor het begin van de begeleiding en ondersteuning.
Iedere betrokkene ontvangt het manual van de Transformatieve mediation methode.
Daarin vinden we de inhoud van deze methode als leidraad.
Ook wordt er mondeling afgesproken voor de geheimhouding van alles wat binnen de Transformatieve mediation is besproken.

Daarna start het Transformatieve mediation proces.
De deelnemers hebben de vrijheid te vertellen over wat er speelt.

Uitgangspunt daarbij is vooral :

 • Erkenning van partijen
 • Wat iemand het liefst zou willen, behoefte, verlangen.
 • Wat er voor nu en de toekomst van waarde is.
 • De Transformatief mediator helpt om partijen zelf oplossingen voor hetgeen wat er speelt te vinden.
 • De bevindingen worden in een resume beschreven.
 • Elke deelnemer ontvangt het document met resume.
Twee mensen die het cijfer 6 bekijken. Een van hen ziet een 6, de ander een 9.

De kosten

 • Iedereen is gebaat bij beheersing van de kosten
 • Daar praten we dan ook over bij de mogelijke aanvang van het Transformatieve mediation proces
 • De intake (het eerste uur) is kosteloos
 • De duur van elke sessie is inclusief pauze maximaal drie uur.
 • Meestal delen de deelnemers de kosten in gelijke delen
 • In situaties van werkgever/ werknemer, neemt eerstgenoemde vaak de kosten voor zijn/ haar rekening
 • Waaruit bestaan de Transformatieve mediation kosten:
  o Het tarief per uur
  o Uren bestaan uit werkelijke contacturen en…
  o Uren besteed aan voorbereiding en nawerk, bijv. verslaglegging
  o Indien nodig de huur van een ruimte
  o Gemaakte reiskosten
 • Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW
 • Facturering: Deze vindt na elke sessie plaats. In sommige gevallen na afloop.
 • Algemene voorwaarden: Ook voor wat betreft het financiële gedeelte zijn de algemene voorwaarden van ITCO, zoals genoemd in het reglement, van toepassing.
 • Op de factuur staat het rekeningnummer van de Transformatieve mediator vermeld.