Transformatieve mediation

Wanneer je met elkaar in conflict geraakt bent, biedt de transformatieve mediation een methode waarbij partijen met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Deze methode is gebaseerd op een stappenplan om met elkaar tot een oplossing te kunnen komen waarbij partijen voor de volle 100 % tevreden over kunnen zijn.

Communicatie op 1 lijn met behulp en begeleiding van mediation

Het is een menselijk gebeuren dat we elkaar anders verstaan dan we hadden bedoeld. In relaties en samenwerkingsverbanden belemmert het anders verstaan het elkaar kunnen begrijpen. We vormen een bepaald beeld over de ander zonder dat we weten wat er werkelijk speelt. Een gebrek aan inzicht kan leiden tot een bron van misverstanden en problemen. Wij kunnen helpen die misverstanden en problemen op te laten klaren.

 

Hot source van Leuther C
Beeld: Hot source van Leuther C
Four leaf clove Silviarita
Beeld: Four leaf clove Silviarita

Mediation

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk vanaf. We willen liever werkbare verhoudingen dan juridische steekspellen. Procederen kost meestal veel tijd, energie en geld. Er is een andere mogelijkheid: mediation.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met de hulp van een neutrale en vakbekwame bemiddelaar, de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Doordat de partijen zo in het conflict verwikkeld zijn wordt het beeld vertroebeld. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator kan helpen om samen tot een oplossing te komen waar partijen voor de volle 100 % tevreden over kunnen zijn.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwen. Niemand hoeft verplicht aan een mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich uit eigen vrije wil. De principes van geheimhouding ligt in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Instituut ITCO.

 Particulier

Mediators worden ingezet bij het verbeteren van relaties en het helpen oplossen van conflicten tussen groepen en individuen. De wijze hoe het wordt ervaren en hoe ermee wordt omgegaan is het uitgangspunt om erachter te komen wat ten grondslag ligt om het conflict op te kunnen oplossen. Ook persoonlijke begeleiding en echtscheidingsbemiddeling maken deel uit van onze dienstverlening. Wij benaderen dit vanuit het transformatieve concept met de mogelijkheid dat partijen zelf de oplossing kunnen bepalen naar ieders tevredenheid.

Zakelijk

Mediation en begeleiding kan bijdragen aan het oplossen en verbeteren van organisaties. Het kan gaan om het soepeler laten verlopen van de samenwerking tussen afdelingen, het oplossen van arbeidsconflicten, klankborden met de directie tot en met het doorvoeren van reorganisaties. Het werkterrein is breed en er wordt ingezet nauw samen te werken met alle partijen van dien.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten:

Vrijwilligheid en vertrouwen.
Niemand hoeft verplicht aan een mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich uit egen vrije wil. De principes van geheimhouding ligt in het Mediation Reglement van het Onafhankelijk Instituut ITCO.

Heeft u interesse, neem gerust contact op via
e-mail: info@sandrabolten.nl of mobiel bellen: 06 13 2424 14

Regenboog ammolite

Transformeren kun je liefdevol leren