Wat er is gebeurd kunnen we nooit veranderen, wel hoe ermee om te kunnen gaan. Met deze ontdekkingsreis naar de kern

Inzicht in het leren transformeren. Wat er zich in het verleden heeft voor gedaan kun je nooit omkeren. Wel hoe je ermee om kunt gaan door het leren ontdekken wat het met jou doet en op welke manier je dat anders kunt hanteren.

Inzicht in wat er in jouw systeem gebeurt. Dat verdriet, frustratie en onmacht er is zonder dat je het afkeurt. De emoties heb je, het is er en het mag er zijn. En dat is wel zo fijn. Zonder dat het ten koste van jou gaat.

Wat kun jij doen met wat jou dient en jezelf opfleurt. In plaats van dat je inlevert, het je oplevert, in plaats van ten koste, een baat. Zo binnen zo buiten authentiek en met synergie. Alles staat in verbinding met elkaar en alles is energie. Jij bent uniek in het denken en compleet zoals je bent als mens.

Je bent van harte welkom, met jouw wens. Voor een positieve gezondheid en een leven met meer balans. Geef het een kans. In plaats van denken in problemen, denken in mogelijkheden. Het hier en nu, het heden.

Wat er in het verleden is gebeurd nemen we altijd mee. Dat kun je nooit veranderen, wel wat doe je ermee. Het ontdekken van inzichten daarvoor en jouw talent. In wezen wie jij bent, omdat je het waard bent. Met compassie, zelfreflectie, herkenning en erkenning. In plaats van denken in problemen. Denken in mogelijkheden. Wat uiteindelijk resulteert in verbinding.

Als je wilt kan ik je daarbij op weg helpen.
Met het Transformatief mediation stappenplan als life coach. Met het Transformatief model en dialoog als gespreksondersteuner. Want het gaat om jou en nooit om wat ik ervan vindt. Ik kan je helpen met het aanreiken. Wat jij nodig hebt en wat voor jou helpend werkt. Om in samenwerking te ontdekken hetgeen wat jouw verlangen is te kunnen bereiken.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten:

Vrijwilligheid en vertrouwen.
Niemand hoeft verplicht aan een mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich uit egen vrije wil. De principes van geheimhouding ligt in het Mediation Reglement van het Onafhankelijk Instituut ITCO.

Heeft u interesse, neem gerust contact op via
e-mail: info@sandrabolten.nl of mobiel bellen: 06 13 2424 14

Roos van het inzicht

De roos van het inzicht

Het totaalbeeld van deze afbeelding wordt bepaald door de heldere goudgele kleur. In het middelpunt bevindt zich de stralende goudgele roos van het inzicht, die een vuurwerk van schitterend licht naar de bloembaadjes ontvouwt.

Dit proces is te vergelijken met de ontwikkeling van de menselijke geest. Ieder bloemblaadje is de openbaring van een waarheid en als de hele roos is open gebloeid, wordt de geest onbegrensd. De stralen die vanuit het middelpunt naar buiten lopen hebben een explosieve kracht en overwinnen iedere begrenzing van de geest. De twee cirkelvormige grenzen symboliseren de verschillende bewustzijns niveaus.

De laag die zich het dichtst bij het middelpunt bevindt, wordt afgebakend door tien witte duiven, die een fijn netwerk spannen. Hier worden de inspanningen en moeite verbeeld die het kost om de roos te naderen.

Zo staat ieder van de tien duiven voor de verwezenlijking van een geestelijk aspect, die samen volmaaktheid vormen. Ze komen overeen met de tien kwaliteiten of oerprincipes van de Boom des Levens, die tot nu toe tien bekende planetenprincipes in de astrologie, de tien aspecten van de schepping en de tien van het geestelijke ontwikkelingspad.

Wie erin slaagt alle principes te verwerkelijken, zal geestelijke volmaaktheid bereiken en daarmee ook de vrijheid steeds in de liefde (de roos) te verblijven. De liefdevolle, krachtige bestraling bereikt ook verafgelegen niveaus. De stralen reiken verder dan de rand van de afbeelding, de oneindigheid in.
Vroeg of laat bereiken ze ieder wezen en iedere uithoek van het omniversum, om met hun schijnsel al wat donker is te verlichten.

Witte duiven