Welkom op de website van Sandra Bolten en de roos van het inzicht.

Inzicht in het leren transformeren. Wat er zich in het verleden heeft voor gedaan kun je nooit omkeren. Wel hoe je ermee om kunt gaan door het leren ontdekken wat het met jou doet en op welke manier je dat anders kunt hanteren.

Inzicht in wat er in jouw systeem gebeurt. Dat verdriet, frustratie en onmacht er is zonder dat je het afkeurt. De emoties heb je, het is er en het mag er zijn. En dat is wel zo fijn. Zonder dat het ten koste van jou gaat.

Wat kun jij doen met wat jou dient en jezelf opfleurt. In plaats van dat je inlevert, het je oplevert, in plaats van ten koste, een baat. Zo binnen zo buiten authentiek en met synergie. Alles staat in verbinding met elkaar en alles is energie. Jij bent uniek in het denken en compleet zoals je bent als mens.

Je bent van harte welkom, met jouw wens. Voor een positieve gezondheid en een leven met meer balans. Geef het een kans. In plaats van denken in problemen, denken in mogelijkheden. Het hier en nu, het heden.

Wat er in het verleden is gebeurd nemen we altijd mee. Dat kun je nooit veranderen, wel wat doe je ermee. Het ontdekken van inzichten daarvoor en jouw talent. In wezen wie jij bent, omdat je het waard bent. Met compassie, zelfreflectie, herkenning en erkenning. In plaats van denken in problemen. Denken in mogelijkheden. Wat uiteindelijk resulteert in verbinding.

Als je wilt kan ik je daarbij op weg helpen.
Met het Transformatief mediation stappenplan als life coach. Met het Transformatief model en dialoog als gespreksondersteuner. Want het gaat om jou en nooit om wat ik ervan vindt. Ik kan je helpen met het aanreiken. Wat jij nodig hebt en wat voor jou helpend werkt. Om in samenwerking te ontdekken hetgeen wat jouw verlangen is te kunnen bereiken.

De roos van het inzicht

De roos van het inzicht

Het totaalbeeld van deze afbeelding wordt bepaald door de heldere goudgele kleur. In het middelpunt bevindt zich de stralende goudgele roos van het inzicht, die een vuurwerk van schitterend licht naar de bloembaadjes ontvouwt.

Lees meer

Dit proces is te vergelijken met de ontwikkeling van de menselijke geest.
Ieder bloemblaadje is de openbaring van een waarheid en als de hele roos is open gebloeid, wordt de geest onbegrensd. De stralen die vanuit het middelpunt naar buiten lopen hebben een explosieve kracht en overwinnen iedere begrenzing van de geest. De twee cirkelvormige grenzen symboliseren de verschillende bewustzijns niveaus.

De laag die zich het dichtst bij het middelpunt bevindt, wordt afgebakend door tien witte duiven, die een fijn netwerk spannen. Hier worden de inspanningen en moeite verbeeld die het kost om de roos te naderen.

Zo staat ieder van de tien duiven voor de verwezenlijking van een geestelijk aspect, die samen volmaaktheid vormen. Ze komen overeen met de tien kwaliteiten of oerprincipes van de Boom des Levens, die tot nu toe tien bekende planetenprincipes in de astrologie, de tien aspecten van de schepping en de tien van het geestelijke ontwikkelingspad.

Wie erin slaagt alle principes te verwerkelijken, zal geestelijke volmaaktheid bereiken en daarmee ook de vrijheid steeds in de liefde (de roos) te verblijven. De liefdevolle, krachtige bestraling bereikt ook verafgelegen niveaus. De stralen reiken verder dan de rand van de afbeelding, de oneindigheid in.
Vroeg of laat bereiken ze ieder wezen en iedere uithoek van het omniversum, om met hun schijnsel al wat donker is te verlichten.

Duiven

Transformatieve mediation

Wanneer je met elkaar in conflict geraakt bent, biedt de transformatieve mediation een methode waarbij partijen met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Deze methode is gebaseerd op een stappenplan om met elkaar tot een oplossing te kunnen komen waarbij partijen voor de volle 100 % tevreden over kunnen zijn.

Communicatie op 1 lijn met behulp en begeleiding van mediation

Het is een menselijk gebeuren dat we elkaar anders verstaan dan we hadden bedoeld. In relaties en samenwerkingsverbanden belemmert het anders verstaan het elkaar kunnen begrijpen. We vormen een bepaald beeld over de ander zonder dat we weten wat er werkelijk speelt. Een gebrek aan inzicht kan leiden tot een bron van misverstanden en problemen. Wij kunnen helpen die misverstanden en problemen op te laten klaren.

 

Hot source van Leuther C
Beeld: Hot source van Leuther C
Four leaf clove Silviarita
Beeld: Four leaf clove Silviarita

Mediation

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk vanaf. We willen liever werkbare verhoudingen dan juridische steekspellen. Procederen kost meestal veel tijd, energie en geld. Er is een andere mogelijkheid: mediation.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met de hulp van een neutrale en vakbekwame bemiddelaar, de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Doordat de partijen zo in het conflict verwikkeld zijn wordt het beeld vertroebeld. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator kan helpen om samen tot een oplossing te komen waar partijen voor de volle 100 % tevreden over kunnen zijn.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwen. Niemand hoeft verplicht aan een mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich uit eigen vrije wil. De principes van geheimhouding ligt in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Instituut ITCO.

Particulier

Mediators worden ingezet bij het verbeteren van relaties en het helpen oplossen van conflicten tussen groepen en individuen. De wijze hoe het wordt ervaren en hoe ermee wordt omgegaan is het uitgangspunt om erachter te komen wat ten grondslag ligt om het conflict op te kunnen oplossen. Ook persoonlijke begeleiding en echtscheidingsbemiddeling maken deel uit van onze dienstverlening. Wij benaderen dit vanuit het transformatieve concept met de mogelijkheid dat partijen zelf de oplossing kunnen bepalen naar ieders tevredenheid.

Zakelijk

Mediation en begeleiding kan bijdragen aan het oplossen en verbeteren van organisaties. Het kan gaan om het soepeler laten verlopen van de samenwerking tussen afdelingen, het oplossen van arbeidsconflicten, klankborden met de directie tot en met het doorvoeren van reorganisaties. Het werkterrein is breed en er wordt ingezet nauw samen te werken met alle partijen van dien.

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten:

Vrijwilligheid en vertrouwen.
Niemand hoeft verplicht aan een mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich uit egen vrije wil. De principes van geheimhouding ligt in het Mediation Reglement van het Onafhankelijk Instituut ITCO.

Heeft u interesse, neem gerust contact op via
e-mail: info@sandrabolten.nl of mobiel bellen: 06 13 2424 14

Wat kan Transformatieve mediation betekenen?

Transformatieve mediation heeft alles te maken met een veranderproces zonder dat het jouw identiteit, jouw autonoom en jouw zijn verandert. Meer d m v het verkrijgen van andere inzichten voor het herontdekken van jouw identiteit, jouw autonoom en jouw zijn wie jij compleet zoals jij als mens bent  uniek in het denken, kan en mag zijn.

Innerlijk en uiterlijk

Zo binnen, zo buiten. Het innerlijk verbonden met het uiterlijk. Geest en lichaam in balans. Lichaam en geest in balans. Het innerlijk staat in verbinding met het uiterlijk en vice versa. Hoe wil je dat anderen jou zien en hoe wil je door anderen gezien worden? Dat het met elkaar in verbinding staat en klopt met wie jij bent.

Transformatieve mediation dialoog

Conflictueus ouderschap, conflictueuze echtscheiding, de gevolgen en het effect daarvan. Ouderschapsreorganisatie, de mogelijkheden en het effect daarvan.

Wil jij een positieve kijk op het leven?

Verstoten ouder, kind van een verstoten ouder, kind van een ouder die met alcoholisme te maken heeft of gehad, de gevolgen en het effect daarvan.